SAMARBETE

Vi har ett mycket gott samarbete/stöd med Botkyrka kommun och då framförallt Kultur o Fritidsförvaltningen. Utöver medlemsavgifter o entréintäkter finansieras vår verksamhet av ett gott bidrag från Botkyrka kommun.

ABF Botkyrka- Salem hjälper oss i marknadsföringen samt bidrar ekonomiskt till alla våra arrangemang. Därför finns ABF med som vår partner i alla våra annonserade program.

Viktiga partners för oss är Folkets Hus Hallunda, Tumba Folkets Hus, Hågelbyparken samt Grödinge Nya Bygdegårdsförening.