BLI MEDLEM

Bild1

Vill du bli medlem finns det olika sätt:

Det bekväma är att ringa till vår telefon, 070 092 15 45, och berätta vad du heter, adress, födelseår, telefonnummer och gärna e-postadress. Så småningom kommer det ett inbetalningskort från Riksteatern. Så fort som du har meddelat intresset att bli medlem via telefonen, får d bl a lägre pris till våra arrangemang när du bokar biljett.

Vill du klara dig själv går du in på riksteaterns websida, http://www.riksteatern.se/medlem . och letar upp registreringssidan.

Det tredje sättet är att du vid något av våra arrangemang (föreställningar) tar en broschyr, fyller i uppgifter och postar den till Riksteatern.

Medlemsavgiften är f n 150 kronor. Är du sedan gift, eller sambo på samma adress, kan du bjuda in hen till det facila priset 80 kronor per år.